Overgang

SRGP2

Overgang naar nieuw bestuur

SRGP heeft een moeilijke periode achter de rug. De penningmeester heeft de laatste jaren een reddende rol heeft gespeeld bij het voortbestaan de stichting. Toen de rolstoelbus eind februari 2018 niet meer door de APK kwam, was het erop of eronder voor de stichting. Veel familieleden beseften dat de afwezigheid van een bus de bewegingsvrijheid van de bewoners beperkt en staken de koppen bij elkaar. SRGP werd nieuw leven ingeblazen met een nieuw bestuur. De penningmeester blijft aan voor overdracht van expertise en van zijn netwerk.

Home

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag